ایجاد 20 هزار شرکت دانش بنیان تا افق 1404

به گزارش آقای ابوالفضلی، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی امروز در نشستی خبری که در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار گردید، عنوان نمود: از ابتدای فعالیت این دوره مأموریت جدی به معاونت علمی ابلاغ شده که آن هم اقتصاد دانش بنیان است.

ایجاد 20 هزار شرکت دانش بنیان تا افق 1404

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان گفت: پیش نویس طرح دانش بنیان ها در راستای ایجاد نظام ارزشیابی شرکت ها نگاشته شده که در جلسه راهبردی شورای راهبری محصولات دانش بنیان ارائه می گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 8 هزار و 500 شرکت دانش بنیان در حوزه های فعالیتی مختلف به ارائه محصول یا خدمات می پردازند.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه امید داریم که نسل چهارم معاونت علمی با سیاست های نوی که طراحی، پیاده سازی و اجرایی می نماید در رشد اقتصاد دانش بنیان تأثیر بگذارد، گفت: برای اینکه کشور به درصد مهمی از فراوری ناخالص ملی برسد و اشتغال در دانش بنیان ها اجرایی گردد برنامه ریزی شده که تا افق 1404، 20 هزار شرکت دانش بنیان در کشور داشته باشیم.

به گفته دهقانی فیروز آبادی، طی 10 سال تنها 6 هزار و 500 شرکت دانش بنیان تاییدیه دریافت کرد؛ در سال 1400 500 شرکت دانش بنیان و در سال 1401 تعداد 1400 شرکت تاییدیه دریافت کرد.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین در افق 1404، فعالیت 20 هزار شرکت دانش بنیان را ضروری می دانیم.

پیش نویس طرح نو دانش بنیان ها ارائه می گردد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: از سال 1389 قانون حمایت از دانش بنیان ها تصویب و طی 12 سال اجرایی شد؛ از سال گذشته قانون طرح جهش فراوری به تصویب رسید تا در نقاطی که عدم هماهنگی و عدم تناسب جدی به چشم می خورد بر اساس این قانون برطرف گردد.

وی اضافه نمود: قانون جهش فراوری دانش بنیان دستمایه تغییر نظام ارزشیابی دانش بنیان ها در کشور است بنابراین در جلسه راهبردی شورای راهبری محصولات دانش بنیان که قرار است دوشنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار گردد، پیش نویس طرح نو دانش بنیان ها ارائه گردد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اضافه نمود: این پیش نویس بر اساس نظرات دانش بنیان ها در راستای ارتقا نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف است.

به گفته وی، بر اساس این طرح، نظام دانش بنیان ها ارتقا می یابد و بناست که به صورت آزمایشی از اواخر اجرایی گردد. این طرح بر مبنای تأثیرگذاری شرکتها، کیفیت موضوعی و فرایندی و رشد شرکت ها نگاشته شده است.

دهقانی فیروزآبادی درخصوص تعدد نهادهای بازیگر در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: اینکه پراکنده کاری در کشور وجود دارد به خاطر تعدد بازیگران نیست بلکه به خاطر سیاست گذاری های پراکنده است.

وی گفت: موضوع علاقمندی بازیگران مختلف برای ورود به زیست بوم فناوری و نوآوری کشور خشنود نماینده است. زمانی که سیاست های تشویقی و تسهلیگرانه جهت دار وجود داشته باشد خودبه خود فعالیت بازیگران تسهیل می گردد.

تعریف مأموریت های کلیدی در حوزه آب های ژرف

دهقانی گفت: ما برنامه ای منسجم داریم که 3 نهاد معاونت علمی، وزارت نیرو و وزارت نفت این برنامه را اجرایی می نمایند.این معاونت وظیفه برنامه ریزی، کشف و معین نقطه های حفاری را دارد.

وی گفت: وزارت نفت وظیفه حفاری چاه ها و وزارت نیرو تحویل آب های استخراج شده، انتقال به شبکه و تبدیل آن به آب شیرین را دارد.

وی گفت: آب های ژرف یکی از موضوعات مهم است که معاونت علمی ورود خوبی به آن داشته است.

سازوکار همکاری بخش خصوصی و دولتی در عرصه دانش بنیان ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درباره منع دخالت دولت در بخش های خصوصی گفت: رهبری همیشه تأکید دارند که شرکت های بخش خصوصی می توانند به تنهایی فعالیت نمایند و ورود بخش دولتی به آنها حرام شرعی است.

وی با بیان اینکه بند پ ماده 10 قانون جهش ساز و کار ورود بخش خصوصی قاعده مند شده است، گفت: برای این منظور دبیرخانه ای در معاونت علمی ایجاد شده است و مصادیق را آنالیز می نماید. به همین خاطر اگر شرکت های دانش بنیان محصولات استاندارد و باکیفیت درحجم مناسبی از بازار را فراوری نمایند بخش خصوصی نمی تواند ورود کند.

به گفته وی قرار است اولین مورد حکم قانونی این کارگروه اجرایی گردد.

معاون علمی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان ها تنها از سوی دولت یک اقدام شکست خورده است، اضافه نمود: ما معتقدیم که در جاهایی که بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد، بخش دولتی لزوماً باید در آن حوزه ها سرمایه گذاری کند.

دهقانی ادامه داد: در سال های قبل مشاهده کردیم فعالیت شرکت های دانش بنیان برای بسیاری از مردم شناخته شده است و تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه دارند از اینرو یکی از ابزارهای قابل توسعه برای سرمایه گذاری استفاده از سرمایه های مردمی است.

وی توسعه گلخانه های هوشمند با بهره گیری از سرمایه گذاری جمعی را از زمینه های استفاده از سرمایه های مردمی مطرح نمود و گفت: در این زمینه پول دولتی صرفاً برای پوشش ریسک سرمایه گذاری مردمی استفاده می گردد.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور، دولتی است مطرح نمود: برای آنکه بخش کوچک اقتصاد خصوصی را توسعه دهیم از آئین نامه های قانون جهش فراوری دانش بنیان بهره مند می شویم.

به گفته وی در این راستا مودیان مالیاتی می توانند سرمایه ها را در مسیر توسعه فعالیت های دانش بنیان به کار گیرند.

تأثیرگذاری صندوق های خطرپذیر در سرمایه گذاری دانش بنیان های صنایع مهم

معاون علمی رئیس جمهور نمونه این اقدامات را در حوزه معدن و پتروشیمی دانست و گفت: یک صندوق خطر پذیر در بخش پتروشیمی با سرمایه اولیه 2 هزار میلیارد تومان راه اندازی شده است.

وی گفت: بعلاوه در هفته آینده صندوق خطرپذیری در بخش معدن با حضور چند شرکت راه اندازی می گردد.

وی خاطر نشان گرد: شرط ما برای راه اندازی این صندوق ها آن است که موضوعات فعالیت آنها به تأیید شورای راهبری محصولات دانش بنیان معاونت برسد.

بعضی ستادهای معاونت علمی تنها در حد یک نام هستند

دهقانی فیروزآبادی گفت: ستادهای معاونت علمی نهادهای حقوقی و ساختاری نیستند ولی برنامه ها و مأموریت هایی دارند که معاونت علمی توجه ویژه ای به آنها دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه دو گروه ستادی تحت عنوان ستادهای توسعه فناوری و ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در این معاونت تشکیل شده است، گفت: ستادهای توسعه فناوری ناظر به نیازهای آینده کشور، روندهای توسعه تکنولوژی و نظرات نخبگان فعالیت می نمایند.

دهقانی ادامه داد: قرار است این دو ستاد در نهایت به یکدیگر متصل شوند؛ در ترندهای معروف جهان به توسعه اقتصاد توجه ویژه ای شده، به همین علت در معاونت علمی به پتانسیل های کشور در ستادهای توسعه فناوری توجه ویژه داریم.

وی ادامه داد: به همین خاطر ستادهای توسعه فناوری بر اساس مزیت های مالی کشور ارتقا می یابند.

دهقانی با بیان اینکه 8 حوزه اولویت دار در معاونت تعریف شده که این حوزه ها از امتیازات ویژه ای برخوردار هستند، گفت: این اولویت ها براساس مزیت های تاریخی و سرزمینی هستند اما همه ستادهای معاونت علمی رشد متوازنی نداشته اند. بعضی از ستادها در حد نام هستند اما بعضی تأثیرگذاری های بین المللی دارند.

دهقانی فیروزآبادی با بیان مثالی گفت: ستادهای نانو و زیست فناوری از حوزه های تأثیرگذار در سطح جهانی هستند اما در مقابل بعضی از ستادها درحد نام با هزینه های چند ده میلیاردی هستند.

وی با بیان اینکه ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی جز ساختارها نیست، گفت: این ستادها قرار است شرکت های دانش بنیان را مسیردهی و جهت دهی نمایند. از این رو ستادها بین 3 تا 5 نیروی انسانی متخصص دارند.

معاون فناوری رئیس جمهور اضافه نمود: به منظور توسعه متوازن این ستادها در کوشش هستیم تا سال 1404 دوسوم از ستادها با نام ملی درخشان و یک سوم آن ها با تأثیرگذاری بین المللی به ادامه فعالیت بپردازند.

دهقانی اظهار داشت: به همین خاطر معاونت با 5 مأموریت (حمایت از توسعه اندیشه و اندیشه ورزی در بستر اندیشکده ها)، (حمایت از فراوری علم بر بستر دانشگاه ها)، (حمایت و توسعه فناوری در بستر شرکت های دانش بنیان)، (حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان در بستر بنگاه های بزرگ) و (حمایت از توسعه کارآفرینی بر بستر شتاب دهنده ها) بودجه ریزی خواهد نمود.

منبع: خبرگزاری مهر

به "ایجاد 20 هزار شرکت دانش بنیان تا افق 1404" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایجاد 20 هزار شرکت دانش بنیان تا افق 1404"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید