فراوری محصولات فولادی 3 تا 8 درصد کاهش یافت

به گزارش آقای ابوالفضلی، طبق آمار ارائه شده به وسیله انجمن فراوریکنندگان فولاد ایران، در سالی که گذشت مقدار فراوری کل مقاطع تخت فولادی و شمش فولاد بیشترین مقدار کاهش فراوری را معادل هشت درصد داشته اند.

فراوری محصولات فولادی 3 تا 8 درصد کاهش یافت

مقدار فراوری فولاد میانی (شمش فولاد) درمجموع 12 ماهه سال گذشته معادل 27 میلیون و 901 هزار تن ثبت شده است که نسبت به 30 میلیون و 252 هزار تن فراوریی در سال 1399 افت هشت درصدی داشته است.

طبق آمار از این مقدار شمش فراوریی، 16 میلیون و 663 هزار تن سهم بیلت وبلوم و 11 میلیون و 238 هزار تن سهم اسلب است که به ترتیب 11 درصدی (بیلت وبلوم) و دو درصد (اسلب) کاهش فراوری نسبت به مقدار فراوریی در سال 1399 داشته اند. درمجموع 12 ماهه 1399 نیز به ترتیب 18 میلیون و 850 هزار تن بیلت وبلوم و 11 میلیون و 447 هزار تن اسلب فراوری شده بود.

بعلاوه مقدار فراوری کل مقاطع تخت فولادی نیز به همین مقدار (هشت درصد) تقلیل یافته است. در حالیکه طی سال 1399 بالغ بر 9 میلیون و 172 هزار تن از این مقاطع فراوری شده بود این عدد درمجموع 12 ماهه 1400 به هشت میلیون و 429 هزار تن رسیده است.

در جزئیات این مقاطع نیز می توان گفت، در سالی که گذشت به ترتیب فراوری ورق گرم شش درصد کاهش یافته، مقدار فراوری ورق سر تغییر چندانی نسبت به مقدار فراوری آن در سال 1399 نداشته اما فراوری ورق های پوششدار دو درصد بیشتر از مقدار فراوری آن در سال 1399 است.

پس از شمش فولاد و کل مقاطع تخت فولادی، فراوری محصولات فولادی درمجموع سال گذشته نسبت به سال پیش از آن پنج درصد افت نموده است و از 20 میلیون و 773 هزار تن درمجموع 12 ماهه 1399 به 19 میلیون و 635 هزار تن در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

در نهایت از ابتدای سال گذشته تا خاتمه آن به ترتیب 30 میلیون و 328 هزار تن آهن اسفنجی و 11 میلیون و 206 هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) فراوری شده است که نسبت به 31 میلیون و 189 هزار تن آهن اسفنجی و 11 میلیون و 601 هزار تن مقاطع طویل فولادی فراوریی 12 ماهه 1399 هریک سه درصد کاهش فراوری را ثبت نموده اند.

براساس آمار از مجموع 11 میلیون و 206 هزار تن کل مقاطع طویل فولادی سال 1400، یک میلیون و 221 هزار تن تیرآهن، 9 میلیون و 148 هزار تن میلگرد و 837 هزار تن نبشی، ناوداتی و سایر مقاطع فراوری شده است که به ترتیب فراوری تیرآهن دو درصد و فراوری میلگرد چهار درصد نسبت به مقدار تویلد آن در سال 1399 کمتر است اما فراوری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع یک درصد بیشتر ثبت شده است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "فراوری محصولات فولادی 3 تا 8 درصد کاهش یافت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فراوری محصولات فولادی 3 تا 8 درصد کاهش یافت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید