5 مزیت انتخاب درست کارکنان

به گزارش آقای ابوالفضلی، طی فرآیند استخدامی، شرکت ها باید مطمئن شوند که فرد موردنظرشان برای شغل خود مناسب است یا خیر. انجام یک ارزیابی پیش از استخدام، شانس آن ها را برای شناسایی کارکنانی با بیشترین احتمال موفقیت افزایش می دهد. همیشه راهی برای جمع آوری بیشترین اطلاعات مرتبط با چنین نامزد های تصدی شغلی وجود دارد. در گذشته، روش کار انجام ساعت ها مصاحبه با متقاضیان شغل و آنالیز ده ها رزومه کاری بود.

5 مزیت انتخاب درست کارکنان

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از european business review، اما این روش را می توان با رویه هایی اثربخش تر جایگزین کرد. آزمون های پیش از استخدام، منصفانه تر هستند و باعث می شوند تمام نامزد های تصدی یک شغل با معیار هایی یکسان سنجیده شوند. در نهایت هم مدیران می توانند از اطلاعات حاصل از این آزمون ها برای بهبود آموزش و استخدام های قابل اتکاتر بهره ببرند. روش آزمون گیری بر ارزیابی استعداد ها تمرکز می نماید. این روش شامل آنالیز ترکیبی از ویژگی های شخصیتی و اکتسابی یا قابل یادگیری برای انجام بهتر شغل است. ویژگی های مختلفی که می توان در چنین آزمونی آنالیز کرد، به قرار زیر هستند:

5 مزیت انتخاب درست کارکنان

ویژگی های محوری

ویژگی های شخصیتی: هر فرد شخصیت منحصربه فردی دارد و به وسیله آزمون های استخدامی می توان به آن ها پی برد. از طرفی ممکن است برای انجام وظیفه در بعضی از مشاغل، به ویژگی های شخصیتی خاصی احتیاج باشد که با آزمون های استخدامی بتوان افراد را به صورتی منصفانه از نظر دارا بودن یا نبودن آن ویژگی ها آنالیز کرد.

پس از معین شدن ویژگی های شخصیتی هر کدام از متقاضیان شغلی، می توان نسبت به استخدام یا آموزش های متناسب آن ها تصمیم گیری کرد. موضوع دیگر آن است که با معین شدن شخصیت هر فرد، شیوه یادگیری او، اولویت ها و دغدغه های فردی، شیوه تصمیم گیری ها، شیوه ارتباطی و... می تواند درک بهتری از او به دست آورد. به عنوان مثال، فردی که دغدغه های اجتماعی و زیست محیطی دارد، ممکن است برای بعضی از مشاغل سازمانی مناسب تر باشد.

از طرفی، شیوه انگیزش او با فردی که پیروزیت طلب و قدرت طلب است، فرق دارد و (در صورت تصمیم گیری به استخدام یا آموزش این فرد) از شناخت حاصل شده می توان در شیوه ارتباطات آینده، معین وظایف و شیوه انگیزه دادن به او استفاده کرد.

ویژگی های رفتاری: با آزمون های پیش از استخدام می توان تصوری کلی نسبت به رفتار های افراد و واکنش های احتاقتصادی آن ها در موقعیت های مختلف به دست آورد. ممکن است یک کسب وکار برای شغل خالی مدنظر خود احتیاج به افرادی با تفکر خلاق و انتقادی داشته باشد و به وسیله آزمون های پیش از استخدام بتوان افرادی با این قابلیت و توانمندی پیدا کرد. ویژگی های فکری-شناختی. ارزیابی شیوه استدلال و حل مساله افراد می تواند به درک ذهنیت افراد و شیوه روبروه با مسائلی که در شغلشان پدید می آید، یاری کند.

ویژگی های اکتسابی لازم

کارکنان هر کسب وکار، لازم است علاوه بر ویژگی های ذاتی و ضروری انجام مشاغل، اطلاعات و دانش بیشتری در حین فعالیت خود بیاموزند. آزمون های پیش از استخدام تا حد زیادی می توانند معین نمایند که کدام کارکنان پتانسیل یادگیری دانش و آموخته های جدید را دارند.

مهارت های تخصصی: بعضی از کارکنان با توجه به دانش تخصصی کنونی خود، برای تصدی بعضی پست ها و وظایف سازمانی ایده آل هستند. توانمندی های فنی نیز عامل دیگری است که در بسیاری از تصمیم گیری ها به افراد یاری می نماید.

مهارت های کدنویسی: آشنایی به زبان های مختلف برنامه نویسی و کدنویسی می تواند امتیازی مثبت برای بسیاری از کسب وکار ها باشد. این مهارت ممکن است زمانی احتیاج گردد که حل مسائل به صورت ماشینی (و به وسیله کدنویسی) مدنظر است.

مهارت های ارتباطاتی: این مهارت بسیار مهم است؛ چراکه فرد باید بتواند صحبت نموده و اطلاعات خود را به سایر همکاران و مدیران خود انتقال دهد. استفاده از گفتار مناسب به شکلی که دیگر کارکنان بتوانند منظور شما را به خوبی متوجه شوند، لازم است. البته ممکن است بعضی از افراد به قدری قابلیت های فنی و شخصیتی ممتازی داشته باشند که لازم باشد در انتخاب مهارت های ارتباطی آن ها اندکی انعطاف به خرج داد. به عنوان مثال ممکن است یکی از متقاضیان باپتانسیل نتواند به خوبی در جمع صحبت کند. راهکاری که در این صورت می تواند مشکل را کاهش دهد، کسب نظرات او در یک جلسه کوچک تر یا انتقال آن ها به صورت مکتوب یا پاورپوینت خواهد بود.

یافتن مهارت های ذکر شده برای هر شرکت و کسب وکاری حیاتی است؛ چرا که به وسیله آن ها می توانند در رسیدن به اهداف معین شده برای خود پیروز باشند. تمام این مهارت ها را می توان براساس آزمون های پیش از استخدام سنجید. هر چند، برای هر شغل و پست سازمانی احتیاج به مجموعه مهارت های متفاوتی است، استفاده از آزمون های پیش از استخدام می تواند منافعی به توضیح زیر داشته باشد:

افزایش نرخ نگهداشت کارکنان

به احتمال زیاد، مهم ترین مزیت آزمون های پیش از استخدام، افزایش نرخ نگهداشت کارکنان است. از آنجا که این آزمون ها تصورات متقاضیان شغل را از وظایف آینده خود و همچنین فضای شرکت تعدیل می نمایند، احتمال کمتری دارد که پس از ورود به کار، شوکه شوند. این سخن به معنای آن است که هم شرکت و هم متقاضیان شغل، می توانند به این توافق برسند که چه تصمیمی برای احتیاجمندی های آن ها بهتر است.

با فرض اینکه آزمون ها به درستی اجرا شده باشند، هر دو دسته کارفرما و کارکنان پیش از آغاز کار خود درک درستی از وظایف و فضای شرکت به دست خواهند آورد و تصمیمشان مطلعانه خواهد بود. در این صورت، حرکت به سمت پیروزیت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و احتمال کمتری دارد که افراد تازه استخدام شده در همان هفته های نخست استعفا دهند. آزمون های پیش از استخدام به دو شکل باعث نگهداشت کارکنان می گردد:

1- از طرفی چرخش شغلی داوطلبانه (استعفا) را به دلیل شناخت و مطلعی کافی متقاضیان از وظایف خود و فضای شرکت کاهش می دهد.

2- از طرف دیگر، چرخش شغلی اجباری (تعدیل یا اخراج) آن ها را به دلیل توانمندی ها و قابلیت های افراد کاهش می دهد.

صرفه جویی در زمان

انجام آزمون های استخدامی و آنالیز سوابق کاری افراد، احتیاجمند مقداری سرمایه گذاری است. برای سرعت دریافت این فرآیند، شرکت استخدام نماینده، بعضی از فرآیند ها را به صورت ماشینی و اتوماتیک انجام می دهد.

آزمون های پیش از استخدام، یکی از مولفه های اصلی کار است. آنالیز ماشینی رزومه ها باعث می گردد که شرکت ها مانع از آن شوند که رقبایشان نسبت به استخدام و مهارت های کلیدی مورد احتیاجشان مطلع شوند. همچنین آزمون های پیش از استخدام فقط با بهترین متقاضیان شغل انجام خواهد شد. این شیوه کار، علاوه بر آنکه هزینه ها و زمان مورد احتیاج برای انتخاب و استخدام را کاهش می دهد، باعث می گردد بهترین و مناسب ترین افراد برای پست های مورداحتیاج انتخاب شوند.

بهره وری بالاتر

آنالیز منطقی و آزمون های پیش از استخدام اصولی باعث می گردد نتایج حاصل به بالاترین دقت رسیده و فرصت های استخدام با بالاترین بهره وری استفاده شوند. همچنین شرکت ها و کسب وکار ها قادر خواهند بود با توجه به شرایط رقبا، در حوزه هایی اقدام به استخدام و جذب نیرو نمایند که بیشترین منافع را برایشان به همراه می آورد. پیروزیت آزمون های پیش از استخدام بستگی به دقت و تمرکز آن ها بر کلیدی ترین حوزه هایی دارد که باید در آن ها با رقبا به نبرد پرداخت.

افزایش قابلیت دفاع

دو موضوع باید در انتخاب و استخدام کارکنان در نظر گرفته گردد. نخست آنکه بسیاری از نهاد های قانون گذار به آنالیز شفافیت و منصفانه بودن فرآیند های استخدامی شرکت ها می پردازند. شرکت هایی که این مسائل را در استخدام های خود رعایت ننمایند با مسائل قانونی فراوانی روبرو می شوند. از طرف دیگر، حتی در صورت مداخله قانون در فرآیند های انتخاب و استخدام کسب وکارها، وجهه عمومی شرکت ها می تواند در خطر قرار بگیرد؛ چراکه افراد انتخاب نشده در آزمون های استخدامی شرکت ها می توانند علیه آن تبلیغ نمایند.

به طور کلی، پیشنهاد می گردد تعداد افرادی که برای ورود به یک کسب وکار یا شرکت دعوت به مصاحبه و آزمون می شوند، بیش از 10 برابر پذیرفته شدگان نباشد. زمانی که این نسبت بسیار بیشتر گردد، هر کدام از افراد انتخاب نشده، می توانند علیه شرکت و کسب وکار مذکور، تبدیل به یک صدای مخالف در جامعه شوند. در هر صورت، آزمون های پیش از استخدام شفاف و عادلانه باعث می گردد کسب وکار ها و شرکت ها بتوانند در برابر اتهامات نهاد های قانون گذار و متقاضیان استخدام نشده از خود دفاع نمایند.

کاهش نرخ چرخش شغلی

کاهش نرخ چرخش شغلی (استعفا ها و اخراج ها) می تواند به شکل های مختلف به کسب وکار شما یاری کند. این کاهش می تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد و اعتبار و وجهه اجتماعی بیشتری برایتان به ارمغان بیاورد. نتیجه آن خواهد بود که در آینده افراد مستعدتر و توانمندتری برای اشتغال در کسب وکار شما داوطلب خواهند شد.

کاهش نرخ چرخش شغلی، منافع اقتصادی هم به دنبال دارد. زمانی که نرخ چرخش شغلی پایین باشد، هزینه های جست وجو برای متقاضیان، استخدام، آموزش و جبران خدمات کارکنان پیشین کاهش می یابد. بهترین حالت آن است که نرخ چرخش شغلی به حدی پایین آید که کارکنان فعلی از شغل خود رضایت خاطر داشته و از شرایط خود اطمینان داشته باشند.

داشتن کارکنان راضی و معتقد به منصفانه بودن رویکرد های شما باعث می گردد کسب وکاری پررونق داشته باشید و کارکنان از انجام وظایف خود احساس افتخار نمایند. آزمون های پیش از استخدام، نیز باعث می گردد آن دسته از متقاضیانی استخدام شوند که شغل مورد نظر بیشترین انطباق را با روحیه و اهداف شخصی شان دارد. نتیجه آن برخورداری از کارکنانی متعهد در تمام سطوح کسب وکارتان خواهد بود.

موارد یاد شده، دلایلی است که کسب وکار ها و شرکت های مختلف باید اقدام به برگزاری آزمون های پیش از استخدام نمایند. در صورت اجرای درست این آزمون ها، مناسب ترین و بهترین افراد برای تصدی پست های خالی انتخاب خواهند شد. شاید وقت آن است که همین امروز برای بهره گیری از آزمون های پیش از استخدام برنامه ریزی کنید!

منبع: فرارو

به "5 مزیت انتخاب درست کارکنان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "5 مزیت انتخاب درست کارکنان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید